12 zlatnih tehnika detekcije laganja za menadžere

Rezultati ovih tehnika mogu se mjeriti u zlatu, a možda i u nečemu još vrjednijem. Štede vrijeme.

Idemo vidjeti o čemu se radi. Što u stvari čini te tehnike zlatnima?

Prije svega, potrebno je osvijestiti da ljudi lažu. To ne znači da trebate razviti nepovjerenje prema ljudima, već je potrebno samo skinuti ružičaste naočale i promatrati svijet onakav kakav jest. Za promatranje tog svijeta trebati će Vam znanja i vještine detekcije laganja. Samo je jako, jako mali broj ljudi prirodno talentiran u prepoznavanju laži i imaju razvijen instinkt za prepoznavanje laži, svi ostali trebaju naučiti kako se to radi, ukoliko žele biti koliko toliko uspješni. Jednostavno je potrebno poboljšati svoje vještine detekcije laganja. Najbolje je to učiniti kroz znanstveno utemeljene spoznaje i metodologiju.
Osim svakodnevnih životnih i poslovnih situacija posebnu pažnju treba posvetiti važnim poslovnim sastancima, intervjuima i pregovorima. Takve situacije zahtijevaju i odgovarajuću pripremu, stoga je potrebno ovladati tehnikama pripreme kako bi povećali učinkovitost detekcije laganja.
Prije nego dođete u priliku da primijenite naučene tehnike pokušajte posebnim tehnikama odvratiti suradnike i klijente od laganja. Tako ćete poštedjeti njih i sebe značajnih neugodnosti. U tome će Vam pomoći i odgovarajuće upute koje imaju za cilj osim odvraćanja od laganja stvaranje dodatnog pritiska onima koji lažu pa će u toliko Vaš zadatak biti lakši.
Prije nego dođete do tema za koje postoji vjerojatnost da će Vas sugovornici pokušati obmanuti snimite bazično komunikacijsko stanje sugovornika.
Glavne tehnike koje je potrebno usvojiti vezane su uz sadržaj onoga što Vam sugovornik govori. Naime, obilježja sadržaja i načina iznošenja sadržaja temelj su suvremenih tehnika detekcije laganja. Upravo je sadržaj i način njegovog iznošenja ono što čini razliku između osoba koje govore istinu i onih koji lažu. Verbalni indikatori laganja čine okosnicu zlatnih tehnika detekcije laganja. Osim onoga što je izrečeno pitajte se što je ispušteno tijekom komunikacije. Poznato je da upravo laganje ispuštanjem informacija čini glavninu laži koje ljudi (ne)izgovaraju.
Osim sadržaja potrebno je voditi računa o ispravnoj interpretaciji tzv. neverbalnih indikatora laganja. Često se u praksi upravo njima pridaje veća pažnja nego što zaslužuju i to do te mjere da se na osnovi njih donose pogrešne procjene.
Zlatne tehnike detekcije laganja posebno oplemenjuju taktike postavljanja pitanja. Naime, želite li otkriti laž potrebno je naučiti postavljati pitanja. I na kraju, ljudi danas u poslovnom okružju u značajnoj mjeri komuniciraju u pisanom obliku. Pisana komunikacija se u određenoj mjeri razlikuje od glasovne komunikacije i potrebno je za prepoznavanje indikatora laganja u pisanim izjavama poznavati metode koje su za tu svrhu posebno razvijene.