Knjige

METODOLOGIJA KRIMINALISTIČKOG INTERVJUIRANJA I DETEKCIJE LAGANJA

vizual knjiga2

Drugo izdanje knjige Kriminalistički intervju je u pravom smislu riječi prošireno i dopunjeno. Od relativno uskog kriminalističko – policijskog fokusa, kriminalistički intervju otvoren je za puno širi krug potencijalnih korisnika. Dva su osnovna pravca u kojima je prvo izdanje kriminalističkog intervjua prošireno i dopunjeno u odnosu na prvo izdanje. Prvi cilj je bio staviti kriminalistički intervju kao izvornu metodu kriminalistike na raspolaganje i drugim profesijama koje imaju potrebu korištenjem ovog komunikacijskog oblika prikupljati informacije od drugih osoba. Pri tome mislim primarno na službenike drugih državnih tijela koji imaju istražne ovlasti, ali i na privatne detektive, stručnjake korporativne sigurnosti, stručnjake za otkrivanje i istraživanje prijevara u osiguravajućim društvima, interne revizore i druge profesionalce kojima ova metodologija može pomoći u radu. Drugi cilj je bio ojačati kompetencije intervjuera koji primjenjuju kriminalistički intervju sa spoznajama iz područja detekcije laganja. Naime, vještina intervjuiranja bez sposobnosti razlikovanja istine od laži ne postiže onakve učinke kakve bismo željeli. U tom smislu je prvo izdanje prošireno i dopunjeno opširnijom cjelinom o metodologiji detekcije laganja. Opseg proširenja je bio toliki da je uvršten i u sam naslov knjige. Spoznaje o detekciji laganja će osim u funkciji intervjuiranja biti korisne i puno široj populaciji za prepoznavanje laži u brojnim svakodnevnim situacijama.

Podaci o knjizi: godina izdanja 2022, 301 stranica, meki uvez, jezik – hrvatski, nakladnik – Academia Tempora

KIMINALISTIČKI INTERVJU

Knjiga Kriminalistički intervju donosi specifičan uvid u metodologiju istražnog intervjuiranja. Opsežno se pomoću konkretnih primjera bavi strukturom stupnjevitog kriminalističkog intervjua od faze planiranja i pripreme pa do faze evaluacije intervjua. Možemo reći da predstavlja svojevrsni priručnik za kriminaliste, ali i druge stručnjake koji u svojem radu trebaju prikupljati informacije od osoba. U zasebnim cjelinama obrađene su specifičnosti prikupljanja informacija od svjedoka, žrtava kaznenih djela i osumnjičenih.  

Podaci o knjizi: godina izdanja 2013, 215 stranica, meki uvez, jezik – hrvatski, nakladnik – Međunarodno kriminalističko udruženje

KRVNI DELIKTI

Knjiga Krvni delikti donosi specifičan pregled kriminalističke metodologije otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja krvnih delikata. Omogućava studentima kriminalistike, ali i praktičarima jedinstven uvid u praktične aspekte kompleksnog  procesa kriminalističkog istraživanja ubojstava, samoubojstava, tjelesnim ozljeda, rizičnih nestanaka i drugih krvnih delikata. Sustav kriminalističkog istraživanja podijeljen je na četiri glavne sastavnice: žrtvu, mjesto događaja, počinitelja i sredstvo počinjenja, a unutar njih na brojne podsustave koji vode prema glavnim ciljevima, otkrivanju počinitelja i pronalaženju relevantne količine i kvalitete dokaza potrebnih za vođenje kaznenog postupka.

Podaci o knjizi: godina izdanja 2015, 255 stranica, meki uvez, jezik – hrvatski, nakladnik – Međunarodno kriminalističko udruženje