Osigurateljni intervju i detekcija laganja u funkciji otkrivanja pokušaja prijevara osiguranja

Održani specijalistički seminari za procjenitelje, likvidatore šteta i druge stručnjake osiguravajućih društava o tehnikama vođenja osigurateljnog intervjua i metodama za detekciju laganja.

Hrvatski ured za osiguranja prepoznao je važnost primjene novih metoda u suzbijanju pokušaja prijevara osiguravajućih društava. Stručnjaci osiguravajućih društava su tijekom dvodnevnog specijalističkog seminara imali prilike steći znanja o tehnikama vođenja osigurateljnog intervjua koji će im pomoći u prepoznavanju indikatora prijevare. Osobita pažnja tijekom seminara posvećena je  indikatorima laganja u procesu prikupljanja informacija od prijavitelja štete i sudionika događaja i ispravnoj interpretaciji tih informacija. Potrebno je istaknuti zadovoljstvo polaznika seminara mogućnostima konkretne primjene stečenih znanja i vještina.