Prijava na specijalistički webinar – detekcija laganja u pisanim prijavama štete

SPECIJALISTIČKI WEBINAR – DETEKCIJA LAGANJA U PISANIM PRIJAVAMA ŠTETE