Prijava za edukaciju ISTRAŽNI INTERVJU U INTERNIM ISTRAGAMA I INTERNOJ REVIZIJI

Specijalistička online edukacija s praktikumom ISTRAŽNI INTERVJU u internim istragama i internoj reviziji