Prijava za specijalističku online edukaciju s praktikumom – praktični savjeti za zaprimanje prijava i intervjuiranje prijavitelja spolnog uznemiravanja

SPECIJALISTIČKA ONLINE EDUKACIJA S PRAKTIKUMOM – PRAKTIČNI SAVJETI ZA ZAPRIMANJE PRIJAVA I INTERVJUIRANJE PRIJAVITELJA SPOLNOG UZNEMIRAVANJA