Sigurnosni upitnik

Sigurnosni upitnik djelomično je standardizirani instrument za prikupljanje i procjenu sigurnosnih informacija od osoba. Koristi se kao samostalni alat za procjenu ili kao sastavni dio procesa koji uključuje sigurnosni intervju i/ili sigurnosne provjere. Sadrži setove posebno konstruiranih pitanja vezanih uz pojedine sigurnosne rizike značajne za poslovanje kompanije.
Nakon pisanog popunjavanja sigurnosnog upitnika obavlja se interpretacija pojedinačnih i međusobno povezanih odgovora, procjena vjerodostojnosti informacija i bodovanje odgovora. Ukoliko je potrebno za donošenje procjene, s kandidatom se vodi dodatni sigurnosni intervju ili se obavljaju dodatne provjere.
Setovi pitanja se razvijaju ili prilagođavaju sukladno sigurnosnim potrebama pojedine kompanije, radnog mjesta, sigurnosnog događaja, a najčešće uključuju sigurnosne rizike kao što su:
•        sklonost obmani/laganju, impression management
•        podaci o sigurnosnim rizicima iz prošlosti
•        svijest/informiranost o sigurnosnim aspektima poslovanja
•        otpornost na pojedine sigurnosne rizike kao što su:
•        krađe
•        pronevjere
•        krivotvorenja
•        odavanje povjerljivih poslovnih informacija
•        specifični osobni rizici
•        sklonost konfliktima
•        negativna ambicija
•        ne/poštivanje pravila
•        ovisnosti o drogi, kocki, internetu, igrama na sreću
•        pohlepa i odnos prema materijalnom.