Što je istražni upitnik?

Istražni upitnik je strukturirani istražni alat primarno namijenjen za otkrivanje počinitelja, ali i za razjašnjavanje okolnosti počinjenja kaznenih djela ili prekršaja. Koristi se i za provođenje istraživanja štetnih događaja koje poduzimaju privatni detektivi ili stručnjaci za sigurnost u kompanijama. Sastoji se od setova posebno konstruiranih pitanja na koja osobe koje bi mogle imati saznanja o takvim događajima ili biti potencijalni počinitelji daju pisane odgovore. Osobito je pogodan za provođenje internih istraga kada postoji vjerojatnost da se počinitelj nalazi u određenom krugu osoba. Može se koristiti u tiskanom ili u digitalnom obliku. Veći dio istražnog upitnika čine standardizirana tzv. poligrafska pitanja koja su konstruirana za otkrivanje laži. U tom smislu je istražni upitnik prilagodljiv da se uz veće ili manje preinake može koristiti u istraživanju različitih oblika kažnjivih radnji kao što su krađe, pronevjere, odavanje poslovnih informacija i drugih štetnih događaja u kompanijama.
Središnji stadij korištenja istražnog upitnika u provođenju kriminalističkih istraživanja i internih istraga ispravna je interpretacija odgovora koje daju ispitanici na pitanja postavljena u upitniku. Cilj interpretacije jest prepoznati indikatore laganja odnosno indikatore govorenja istine u odgovorima na pitanja i na takav način relativno brzo selektirati potencijalne počinitelje i/ili svjedoke nekog štetnog ponašanja od osoba koje nisu povezane s tim događajem.
Kompetencije za ispravnu implementaciju istražnog upitnika stoga podrazumijevaju znanja o kreiranju istražnih pitanja, znanja o metodama za detekciju laganja u pisanim izjavama i interpretaciji odgovora na istražna pitanja te vještinu vođenja istražnog intervjua koji u pravilu slijedi nakon korištenja istražnog upitnika.